สวัสดี,

Toon Ass et Makatisgay se sont croisés pendant les fêtes. Ils ont parlé de ce qu'ils avaient retenu musicalement en 2009 mais Makatisgay ayant hiberné pendant quelques années, ses souvenirs proches ne correspondent pas forcément à ce qui aurait pu sauter à vos oreilles ces 12 derniers mois. Peu importe, au terme de cette discussion menée à bâtons rompus, ils ont décidé de se laisser emporter par les manges disques. Le résultat est à écouter ci-dessous. Il s'agit d'une sélection musicale enchainée, où futur et passé se confondent, mais où les prairies sont toujours vertes comme les fesses de Hulk. En tout cas, j'ai bien l'impression que ces 2 cons sont faits pour s'entendre !


///////////////////////////  French >>>>> Thaï ////////////////////////////

Salut,

Toon คน โง่ และ Makatisgay มี เห็น กว่า วัน หยุด. พวก เขา กล่าว ถึง สิ่ง ที่ พวก เขา ได้ เรียน รู้ ใน 2,009 แต่ ไพเราะ Makatisgay มี หาย สำหรับ ไม่ กี่ ปี ใกล้ ความ ทรง จำ ของ เขา ไม่ ไม่ ว่า หลังจาก การ อภิปราย นำ ไป สู่ การ ขาด ๆ วิ่น ๆ นี้ พวก เขา ตัดสินใจ ที่ จะ รับ บรรทุก ไป โดย บันทึก กิน. ทำให้ มี กระแส ด้าน ล่าง. นี่ คือ การ เลือก เพลง ถูก ผูกพัน เมื่อ อนาคต และ อดีต ตัด แต่ ที่ ทุ่ง หญ้า. ยัง คง เป็น สี เขียว ลา ซาก เรือ เก่า ๆ ของ. ใน กรณี ใด ๆ ฉัน สงสัย ว่า นี้ 2 โง่ จะ ได้ เข้าใจ ต้อง สอดคล้อง กับ สิ่ง ที่ จะ ได้ เป่า หู ของ ท่าน เหล่า นี้ ก่อน 12 เดือน !


  Opération de sauvetage Makatisgay - 30/11/2009 


Ecouter et télécharger une vision sonore de l'année 2009 par Toon Ass et Makatisgay.

 • Intro - Bernard Lavilliers - les aventures extraordinaires d'un billet de banque
 • 1- Whomadewho - Keep me in my plane (Dj Koze hudson river dub)
 • 2- The whitest boy alive - 1517(Morgan geist remix)
 • 3- LCD Soundsystem - 45:33 (Pilooski remix)
 • 4- Juantrip' - Shadows (F100 mix)
 • 5- It's a fine line - Grease
 • 6- Skunk Anansie - Because of you (Michel Cleis remix)
 • 7- Gucci Vamp - Sha ! Shtil ! (L-vis 1990 remix)
 • 8- Foals -  Olympic airways (supermayer remix)
 • 9- Heinrichs & Hirtenfellner - Down
 • 10- Daniel Wang - Dancing with the best 
 • 11- Blagger - Strange Behaviour ( Dj Koze aka swahimi remix)
 • Outro - 6th borough project - Do it to the maxจูบ (Bisous)